Oferta

Profilaktyka:
szczepienia przeciw wściekliźnie i pozostałym chorobom zakaźnym
– zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych (szeroki wybór preparatów)

Chipowanie z możliwością rejestracji w europejskiej bazie danych SAFE-ANIMAL

Wystawianie paszportów

Diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych, dermatologicznych i endokrynologicznych

Zabiegi chirurgiczne w obrębie głowy:
usunięcie gałki ocznej, entropium, ektropium
– krwiak małżowiny usznej
– pęknięcie podniebienia, wady wrodzone warg
– zabiegi rekonstrukcyjne

Stomatologia:
ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego
– ekstrakcje zębów, w tym przetrwałych kłów mlecznych

Chirurgia klatki piersiowej:
zabiegi w obrębie serca, naczyń krwionośnych i dróg oddechowych

Chirurgia jamy brzusznej:
sterylizacje, kastracje, wnętrostwo
– cesarskie cięcie, przepuklina pępkowa i pachwinowa
– ropomacicze, mastektomia
– operacje pęcherza moczowego (kamica i nowotwór)
– resekcje jelit, skręty, wpochwienia, splenektomia, operacyjne leczenie zespoleń wrotno-układowych

Chirurgia pourazowa:
szycie ran ciętych, kąsanych, rekonstrukcje w obrębie tkanek miękkich

Chirurgia kostna i ortopedia:
operacyjne leczenie złamań, zwichnięć i uszkodzeń aparatu więzadłowego

Diagnostyka laboratoryjna:
badania morfologiczne i biochemiczne krwi
– badania moczu
– zeskrobiny, wymazy, posiewy
– szybkie testy diagnostyczne (Borrelia, FIV/FeLV, Giardia)

Diagnostyka obrazowa:
RTG (skaner cyfrowy)
– USG
– badania endoskopowe

Kardiologia:
konsultacje z zakresu kardiologii i chorób układu oddechowego
– diagnostyka i leczenie chorób serca
– klasyfikacja do przeprowadzenia znieczulenia ogólnego i zabiegów operacyjnych
– badanie echokardiograficzne (USG serca)
– badanie elektrokardiograficzne (EKG)
– punkcje diagnostyczne i terapeutyczne worka osierdziowego, jamy klatki piersiowej i jamy brzusznej
– kardiowersja elektryczna migotania przedsionków

Anestezja:
wziewna (izofluran) lub infuzyjna
– pełny monitoring parametrów życiowych z możliwością respiracji i defibrylacji

Opieka szpitalna:
pompy infuzyjne, nowoczesny inkubator oraz namiot tlenowy

Zaawansowane badania diagnostyczne:
wykonywane w akredytowanych laboratoriach oraz przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Medycyna regeneracyjna we współpracy z firmą Vet Stem Cell:
– osocze bogatopłytkowe i komórki macierzyste

Wizyty domowe:
po wcześniejszym uzgodnieniu